Effektiv behandling av søknader

Stiftio er merkevaren til digitalbyrået Mediebruket AS for skreddersydde verktøy til behandling av søknader. Verktøyet lar deg motta søknader med vedlegg gjennom nettsidene deres, og i den samme løsningen kan du behandle søknadene og sende svar.