Effektiv behandling av søknader

Stiftio er merkevaren til digitalbyrået Mediebruket AS for skreddersydde verktøy til behandling av søknader i pengeutdelende stiftelser.

Den samme teknologien kan brukes til andre former for søknadsbehandling.