Søknadsfrist for Vårutstillingen 2018 har vært.
Søknadsskjemaet for Vårutstillingen 2019 åpner 1.oktober 2018