Generelt om stiftinga

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane er hovudeigar av Sparebanken Sogn og Fjordane, og har som føremål å stå for eit langsiktig og stabilt eigarskap av banken, og å gi gåver frå utbytet av banken til allmennyttige føremål i fylket.